Rabla Local: Începe etapa de semnare a contractelor de finanțare în Oradea Reviewed by CD on . Până la 30 septembrie, termenul limită stabilit de Administrația Fondului pentru Mediu, la nivelul municipiului Oradea s-au înscris 554 persoane pentru casarea Până la 30 septembrie, termenul limită stabilit de Administrația Fondului pentru Mediu, la nivelul municipiului Oradea s-au înscris 554 persoane pentru casarea Rating: 0
Ești aici: Acasă » Eveniment»Rabla Local: Începe etapa de semnare a contractelor de finanțare în Oradea

Rabla Local: Începe etapa de semnare a contractelor de finanțare în Oradea

Rabla Local: Începe etapa de semnare a contractelor de finanțare în Oradea

Până la 30 septembrie, termenul limită stabilit de Administrația Fondului pentru Mediu, la nivelul municipiului Oradea s-au înscris 554 persoane pentru casarea a 568 autovehicule în Programul „Casarea autovehiculelor uzate” (Rabla Local).

Pentru buna desfășurare a etapelor următoare prevăzute, Primăria Oradea îi roagă pe cei care s-au înscris, să consulte și să urmeze instrucțiunile atașate, publicate pe site-ul propriu al administrației publice locale, respectiv www.oradea.ro.

Astfel, până la 29 decembrie 2023 se pot prezenta documentele la ghișeele Primăriei și se vor încheia contractele de finanțare. Ulterior acestei date, mai exact până în 29 februarie 2024, se pot preda autoturismele pentru casare, se realizează radierea la Serviciul Înmatriculări, precum și din evidențele fiscale ale municipalității.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de casare și radiere din evidențele Serviciului Înmatriculări Auto, Primăria Oradea va efectua plata stimulentului, respectiv a sumei de 3.000 de lei.

Pași de urmat:

Pasul 1. Prezentarea la ghișeele de Impunere Persoane Fizice din cadrul Primăriei Oradea (Sala Ghișeelor – Piramidă) pentru depunerea documentelor și semnarea contractului de finanțare.

Pasul 2. Predarea autovehicului uzat spre casare către un operator autorizat (anexă: lista operatorilor cu punct de lucru în Oradea)

IMPORTANT! Solicitanții pot face predarea autovehiculului numai după semnarea contractului de finanțare cu Primăria Oradea.

Pasul 3. Radierea autovehicului din evidențele Serviciului Înmatriculări.

Pasul 4. Prezentarea la ghișeele Primăriei / transmiterea pe email-ul Primăriei Oradea (primarie@oradea.ro) a procesului verbal de casare și certificatul de radiere din circulație emis de DRPCIV Bihor (Serviciul Înmatriculări)

Pasul 5. Încasarea sprijinului financiar în contul bancar indicat de beneficiar.

De reținut! Plata stimulentului de casare se va face numai prin virament bancar.

Documente ce trebuie prezentate de solicitant la Primărie:

Pentru încheierea contractului de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte la Primăria Oradea, până cel târziu în data de 29.12.2023, următoarele documente:

  •  cererea tip – se completează de solicitant SAU se va pune la dispoziție (pre-completată) de către Primărie la momentul prezentării la ghișeu a celor altor documente;
  •  copie carte de identitate/buletin/pașaport a proprietarului;
  •  certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii documentelor la Primăria Oradea;
  • copie carte de identitate a autovehiculului;
  • extras de cont bancar sau document din care să rezulte contul IBAN;
  • împuternicire notarială în original sau copie legalizată, dacă solicitantul finanțării este altă persoană decât proprietarul autovehiculului;
  • copie carte de identitate/buletin/pașaport al împuternicitului, dacă este cazul;
  • copie carte de identitate/buletin/pașaport al coproprietarului autovehiculului, dacă este cazul.

IMPORTANT! Orice neconcordanțe între informațiile din documentele prezentate (date incomplete, incorecte sau neactualizate) conduce la respingerea cererii pentru acordarea stimulentului de casare. Solicitantul are posibilitatea de remediere și redepunere a solicitării în perioada stabilită pentru depunerea documentelor.

Verificarea îndeplinirii neînregistrării de datorii față de bugetul local se va face direct de către funcționarul Primăriei Oradea, solicitantul nu trebuie să prezinte nici un document în acest sens.

Documente pot fi depuse și prin intermediul unei persoane mandatate, situație în care va trebui prezentată o împuternicire notarială în original sau copie legalizată a acestei împuterniciri.

În cazul deținerii în comun a autoturismului propus spre casare, coproprietarul va semna alături de solicitant pe cererea de acordare a stimulentului de casare.

Contractul se încheie pe loc la ghișeul Primăriei, dacă documentele prezentate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea. Fiecare persoană înscrisă în program va primi pe e-mail, instrucțiunile cu pașii de urmat, din partea administrației locale.

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus