ISU Bihor: Expiră termenul de prorogare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu Reviewed by CD on . Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017. Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficia Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017. Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficia Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»ISU Bihor: Expiră termenul de prorogare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu

ISU Bihor: Expiră termenul de prorogare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu

ISU Bihor: Expiră termenul de prorogare pentru obținerea  autorizației de securitate la incendiu

Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017.

Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.

Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921 ).

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, instituția noastră își reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ.

Totodată, menționăm că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor.

De asemenea, facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 ( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642 ).

În primele nouă luni ale anului 2017, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 486 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județean au fost emise 170 de avize de securitate la incendiu și 111 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie a.c., inspectorii de prevenire au derulat 1221 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 895 amenzi contravenţionale în cuantum de 1.829.500 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 1780 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus