Campanie de informare a fermierilor Reviewed by CD on . În perioada 17- 28 februarie Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intevenţie în Agricultură (APIA) Bihor va desfăşura o serie de sesiuni de informare în cadrul Campani În perioada 17- 28 februarie Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intevenţie în Agricultură (APIA) Bihor va desfăşura o serie de sesiuni de informare în cadrul Campani Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Campanie de informare a fermierilor

Campanie de informare a fermierilor

Campanie de informare a fermierilor

În perioada 17- 28 februarie Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intevenţie în Agricultură (APIA) Bihor va desfăşura o serie de sesiuni de informare în cadrul Campaniei de informare privind primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă, având sloganul: „Eşti Fermier European! Depune la APIA Cererea de plată! 2014 anul tranziţiei către Noua Politică Agricolă Comună!”

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2014, precum şi la modalitatea de accesare a acestor. Pe durata Campaniei, APIA Centrul judeţean Bihor şi centrele locale vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2014, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv de schiţare corectă, online a parcelelor agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile judeţene şi comunale cuprinse în programul Biblionet.

Instruirile angajaţilor administraţiilor publice locale vor avea loc la sediul primăriilor, iar întâlnirile cu fermierii se vor desfăşura în locurile puse la dispoziţie de către autorităţile publice locale. Informaţiile legate de datele şi locurile de desfăşurare a sesiunilor de informare a fermierilor vor fi aduse la cunoştinţa potenţielilor beneficiari de către angajaţii APIA, cu sprijinul autorităţilor publice locale. De asemenea, vor fi distribuite materiale de informare fermierilor şi vor fi afişate informaţiile importante la sediul centrelor locale APIA, primăriilor, la avizierele din localităţi şi la sediile instituţiilor publice unde există un aflux important de potenţiali beneficiari ai acestor forme de sprijin. „Conform legislaţiei comunitare şi naţionale, fermierii au obligaţia de a-şi încadra corect suprafeţele în blocurile fizice, astfel încât să se evite suprapunerile şi supradeclarările de suprafeţe. De asemenea, un număr foarte mare din fermierii care depun anual cereri pentru obţinerea sprijinului pe suprafaţă nu sunt în măsură a-şi digitiza singuri terenurile şi nu au acces la internet sau nu ştiu utiliza tehnica de calcul. Într-un asemenea context adresez rugămintea domnilor respectiv doamnelor primari de a veni în sprijinul fermierilor şi a instituţiei noastre prin desemnarea unor persoane din cadrul primăriilor care, pe tot parcursul campaniei de preluare a cererilor de sprijin pe suprafată, să ajute fermierii să îşi identifice şi să-şi digitizeze parcelele şi să ne sprijine în activitatea informare a fermierilor şi cea de distribuire respectiv afişare de materiale informative furnizate de APIA”, a precizat Florian Pavel, directorul APIA Bihor.

Comentează

© 2014 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus